Feromónova pasca - Obaľovač jablčný

Novinka / distribúcia od 1.3.2022

Húsenica preniká do jadrovníka ovocného plodu, kde vytvorí dieru, pričom zanecháva po sebe trus a požuté zvyšky.  Zvyčajne je zodpovedný za "červivosť" jablka a hrušky, rovnako ako za zanechaný trusu a častice požutých zvyškov, ktoré nájdeme po olúpaní orechu. Jedna húsenica môže poškodiť viacero plodov.

Jabloň, hruška, dula, mandľa, orech.

Dodanie : 3 -7 dní

Vyberte si variant:

Cena od 8,50 €

Feromónové lapače hmyzu REAGRON® obsahujú na dávkovači (dispenser), ktorý je vyrobený z prírodnej gumy vo veľmi malom množstve syntetické vábivé látky charakteristické pre daný druh hmyzu, z ktorého po dobu najmenej 6 týždňov pomaly sa odparujú a priťahujú samčekov jednotlivých druhov, ktorí sa prilepia na lepidlom ošetrený povrch lapača, vďaka čomu je možné sledovať priebeh a intenzitu ich rojenia. 

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne od polovice apríla, najneskôr v čase kvitnutia jabloní. Dispenzor a podložky s lepidlom je potrebné vymeniť približne každých 6-8 týždňov, podľa možností nie v čase očakávaného vrcholu náletov. Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte a zaevidujte zachytených obaľovačov. V danom období. Zo zaznamenaných údajov viete vyčítať dynamiku náletu a stanoviť termín ochrany. Zachytávanie malého počtu obaľovačov aj v termíne očakávaných hromadných náletov nám signalizuje nízke zamorenie. V menších záhradách rozmiestnením ďalších lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populáciu dokážeme kontrolovať aj bez chemického postreku, čím chránime naše prostredie.